Links

👮‍♂️ Dosya İzinleri

Linux üzerindeki dosyalara okuma/yazma izinleri verme

🔰 Dosya İzinlerine Giriş

Dosya izinleri chmod <parametre> <izin_no> <dosya_veya_dizin> komutuyla yapılır.
Parametreler
Açılımı
Anlamı
-R
Recursive
Dizin ve alt dizinlerini de ele alır

🧮 İzin Kodu Hesaplama

İzin kodu, aşağıdaki formattaki kod yapısıdır.
  • Sırasıyla owner, group, others basamaklarına alttaki yetkilerin toplamının atanmasıdır
    • 4 Read (okuma)
    • 2 Write (yazma)
    • 1 Execute (çalıştırma)
    • 0 No permission (izin yok)
mkdir temp
sudo chmod 777 temp # Her gruba tüm yekileri verme
sudo chmod 751 temp # Oner: Hepsi Group: Read & Write Others: Execute
sudo chmod 000 temo # Hiç yetki yok
sudo chmod -R 777 temp # Dizine ve altdizinlere herkes için tam yetki verme
Root her şeye erişebilir.

✨ Dizine ve Alt Dizinlerine Okuma ve Yazma İzni Verme

Alttaki komutla dizine ve alt dizinlerine herkes için okuma ve yazma erişimi verebilirsin.
sudo chmod -R 757 /opt/lampp/htdocs/wordpress/