Links
📂

Dosya Yönetimi

Linux üzerinde dosya yönetimi

👁‍🗨 Dosya içeriğinden Türünü Bulma

Satr Metni
Açıklama
!
Çalıştırılabilir (executable)
#!/bin/bash
Bash script
#usr/bin/env xdg-open
Desktop uygulamaları
#!/usr/bin/python
Python dosyaları

🤝 Başka İşletim Sistemlerinin Dosyalarına Erişme

Erişim yapmak için mount işlemi ile sisteme bağlamalısınız.
  • Disk yolunu öğrenmek için gparted kullanabilisiniz
  • sudo apt install gparted
  • sudo gparted
  • Partition kısmının altındaki disk yoludur
sudo mount <disk_yolu> <bağlacağı_yer>
# Örn: sudo mount /dev/sda4 /mnt/