Links

👨‍💼 Pencere Yönetimi

🧹 Ubuntu 19.04 için Pencere Kısayollarını Kaldırma (Super + Num)

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock hot-keys false
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-1 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-2 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-3 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-4 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-5 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-6 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-7 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-8 []
gsettings set org.gnome.shell.keybindings switch-to-application-9 []

👮‍♂️ Window Manager Controls

Uygulamaların durumlarını kontrol eden wmctrl adlı komuttur.
 • wmctrl -xa <uygulama_komutu> uygulama açıksa ekrana getirir.
 • wmctrl -v <uygulama> Uygulama varsa 1 döndürür
 • wmctrl -xc <uygulama_komutu> uygulamayı kibarca kapatma
 • wmctrl -lxG açık olan uygulamalar hakkında bilgi basar.
 • wmctrl -xr $WM_CLASS -b toggle,shaded uygulamayı gizleme (shaded özelliğini toggle'lar)
 • wmctrl -xr $WM_CLASS -b add,maximize_vert,maximize_hor uygulmaya tam ekran özelliği verir

🆔 Window ID Alma

 • xwininfo | grep "Window id:" Pencere yöneticisi üzerinden Fare seçimiyle Windows ID olarak alma
 • xprop | grep "window id #" Process yöneticisi üzerinden Fare seçimiyle Windows ID olarak alma
 • xprop -id $WID | grep _NET_WM_STATE Pencere durumunu gösterme

👨‍💼 Xdotool ile Pencere Yönetimi

 • $NAME Pencere başlığı
 • xdotool search --name $NAME VM_NAME'e (isme) göre Windows ID alma
 • xdotool search --class $WM_CLASS Temel VM_CLASS'a (sınıfa) göre Windows ID alma (en sondaki WM_CLASS öğesi)
 • xdotool search --classname $WM_CLASS VM_CLASS'a (sınıfa) göre Windows ID alma
 • xdotool search --desktop $(xdotool get_desktop) --class $WM_CLASS Aktif masaüstünde temel VM_CLASS'a (sınıfa) göre Windows ID alma (en sondaki WM_CLASS öğesi)
 • xdotool search --desktop $(xdotool get_desktop) --classname $WM_CLASS Aktif masaüstünde VM_CLASS'a (sınıfa) göre Windows ID alma
 • xdotool getwindowfocus Seçili olan ekranın WID'ini alır
 • xdotool getwindowfocus getwindowname Seçili olan ekranın ismini alır
 • WID=$(xdotool search --name $NAME) Windows ID'yi değişkende tutma
 • xdotool windowminimize $WID Pencereyi gizleme
 • xdotool windowactivate $WID Pencreyi gösterme ve odaklanma
 • xdotool get_desktop Seçili olan masaüstünü gösterir (0, 1, 2...)
Burada WID xdotool'a özgü id değeridir.