Links
🧱

Temel Kısayollar

Linux'un sunduğu faydalı kısayollar

🌟 Sık Kullanılanlar

  • Dosya gezgini nautilus içerisin ✲ Ctrl + H yapıldığında gizli dosyaları gösterir / gizler
  • ✲ Ctrl + ⎇ Alt + T terminali açar

🎇 Pencere

Kısayol
Açıklama
✲ Ctrl + ⎇ Alt + ↑↓
Çalışma alanları arasında geçiş
✲ Ctrl + ⎇ Alt + ⇧ Shift + ↑↓
Uygulamayı çalışma alanına taşıma

🔱 Uygulama

Kısayol
Açıklama
⎇ Alt + F2
Komut girme alanı
⎇ Alt + ⭾ Tab
Farklı uygulama türleri arasında hızlı geçiş
⎇ Alt+ "
Aynı uygulama türleri arasında hızlı geçiş
⎇ Alt+ ESC
Son uygulamaya hızlı geçiş
  • ⭾ Tab, CAPS LOCK tuşu üstündeki iki yönlü oku ifade eder.
  • ", ⭾ Tab üstündeki tuşu temsil eder.

👨‍💼 Panel Kısayolları

Kısayol
Açıklama
SUPER + <sayı>
Uygulamarı çalıştırma
SUPER + ⇧ Shift + <sayı>
Uygulamayı yeniden açma
SUPER + ✲ Ctrl + <sayı>
Uygulamayı yeniden açma
  • <sayı> Sayı tuşları

🤳 Ubuntu için Ekran Görüntüsü ve Kaydı

Orijinal sayfayı görmek istiyorsan buraya tıklayabilirsin.
Kısayol
Açıklama
PRINT SCREEN
Ekran görüntüsü alma
⎇ Alt + PRINT SCREEN
Üzerinde bulunduğumuz pencerenin görüntüsünü alma
⇧ Shift+ PRINT SCREEN
Seçilecek alnın görüntüsünü alma
✲ Ctrl + ⎇ Alt + ⇧ Shift + R
Ekranı komple kayıt eder
  • ✲ Ctrl tuşuna da basılırsa $HOME/Pictures ya da HOME/Videos dizinleri yerine panoya kayıt edilir.
🧙‍♂️ Ekran görüntüsü olarak flameshot, ekran kayıt edicisi olarak simplescreenrecoder uygulamaları önerilir.

💎 Özel karakter Oluşturma (Compose Key)

Öncelikle aktif edilmesi lazımdır:
  • Tweak (sudo apt install gnome-tweaks)
  • Keyboard & Mouse
  • Compose Key
Detaylar için Linux keyboard text symbols: Compose key shortcuts yazısına bakabilirsin