Links

Diğer Terminal Notları

📃 Terminal Üzerinden PDF işlemleri

  • PDF'e dönüştürme işlemlerini unoconv paketi ile yapabilirsin
    • Çok fazla dosya formatını PDF'e dönüştürebilir
    • sudo apt install unoconv ile kurulur
  • PDF işlemlerini pdfkit ile yapabilirsin
# convert to pdf
unoconv -f pdf myfile1.odt myfile2.odt ...
# merge pdfs
pdftk myfile1.pdf myfile2.pdf ...
# remove individual pdf documents
rm myfile1.pdf myfile2.pdf ...

💫 Kısayol oluşturma

Detaylar için buraya tıklayabilirsin.
sudo ln -s /dosya/yolu/ dosyaAdi
  • ln İki dosya arasında link oluşturma
  • -s Statik link yerine sembolik link oluşturma
  • /dosya/yolu Örneğin /home/$USER
  • dosyaAdi Oluşturulacak kısayolun ismi

👨‍💻 Shell (Bash) Scripting

🎳 100MB ve Üzeri Dosyaları Bulma

find /User/mkyong -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'
Copy

🧐 Uygulamaların Terminal Komutlarını öğrenme

Alttaki komutu yazdıktan sonra pencerenin üstüne tıklamanız yeterlidir.
xprop | grep WM_CLASS

🔗 Harici Bağlantılar