Links

👷‍♂️ Uygulama Kurulumları

Linux üzerinde uygulamaların kurulumu

📢 Önemli Hususlar

Linux ile kurulumlar terminal üzerinden bir kaç komut gerektirir.
😫 Yeni Linux kurulum yöntemi olan snapd ilk açılmada gecikmeye sebebiyet vermekte

⏬ Snapd Kurulum

Ubuntu yerel mağazasından yapılan indirmelerdir
  • Snapd kurulum önceden derlenmiş ve hazırlanmış uygulamalardır.
  • Hız açısından dpkg daha iyidir, lakin ek paketler ve bağımlılıklar gerektirir
  • Hızlı ve çalışabilirlik açısından snapd daha verimlidir, her platformda çalışır

📦 Dpkg - Debian Paket Kurma

✨ Apt ile kurulum

sudo apt install -f ./dosya.deb # Hatalı paketleri yenileyerek kurma (-f: --fix-broken)
sudo apt autoremove # Artıkları temizleme

👨‍💼 Dpkg ile Kurulum

  • sudo dpkq -i deb_uzantılı.deb (kurulumu başlatma)
  • sudo apt-get install --fix-broken (kurulum için gerekli paketleri kurma)
  • sudo dpkq -i deb_uzantılı.deb (kurulumu yeniden deneme)
  • sudo apt-get autoremove (gereksizleri kaldırma)
Kaynak için buraya bakabilirsin.

📂 Tar dosyalarının kurulumları

Tar.gz uzantılı dosyayı bulup, sağ tıklayıp, buraya çıkar diyoruz. Ya da terminal yardımıyla arşivi çıkarın
Parametre
Açıklama
x
Çıkarmak (extract)
c
Arşivelemek (compress)
z
Gzip ile işleme sokma
v
Yapılan işlemleri gösterme (verbose)
f
Dosya ismi belirtme (filename)
C
Çıkartılacak dizin
tar xzvf "dosya.tar.gz" -C "./dizin"
Terminal komutlarını kullandıysanız, direk alttaki komutları uygulayabilirisiniz.
Ardından çıkarılan dosyaların olduğu dizine girip, alttaki komutları yazıyoruz.
./configure
make -j $(nproc --all)
sudo make install

💿 AppImage Uzantılı Dosyaların Kurulumu

AppImage özelliği uygulamaları kurmadan çalıştırabilmemizi sağlar.
chmod a+x <appimage_dosyası>
./<appimage_dosyası>

🏃‍♂️ Run Uzantılı Dosyaların Kurulumu

Run dosyaları kurulum dosyalarıdır bu sebeple yetkileri olmadan çalıştırılamaz.
chmod +x <run_dosyası>
./<run_dosyası>

👨‍💼 Seçmeli veya Koşul Kabul Etmeli Kurulumlar (Butonu)

<OK> butonunu veya başka butonları seçmek için:
  • ⭾ Tab tuşuna basıp ENTER'a basın

🧹 Kaldırma Notları

  • sudo apt remove veya sudo dpkg -r komutu ile kaldırabilrsiniz
  • sudo apt remove --purge veya sudo dpkg -P komutu ile yapılandırma ayarları ile kaldırabilirsiniz